TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Thời khóa biểu lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học khóa 13

Nhấp vào đây để tải file

/img/ckeditor/files/L%e1%bb%8aCH%20H%e1%bb%8cC%20NVSP%20GV%20K13_2.xlsx

Hồ Thị Hà,    09/09/2019     127