TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Giới Thiệu

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

ü Tên đơn vị

  • Tiếng Việt: Trung tâm giáo dục thường xuyên
  • Tên Tiếng Anh: Center of continuing education
  • Loại hình: Trung tâm

ü Thông tin đơn vị

 

Tiền thân là Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa nghiệp vụ được thành lập theo quyết định 952/QĐ-ĐHTDM ngày 13 tháng 08 năm 2012. Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa nghiệp vụ đổi tên thành Trung tâm giáo dục thường xuyên theo quyết định sô 111/QĐ-ĐHTDM ngày 1/3/2016 . Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của trường và pháp luật.

ü Chức năng và nhiệm vụ

+ Ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài tập cho người học có nhu cầu dự thi THPT Quốc Gia – Tuyển sinh Đại học;

+ Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ một số ngành nghề khác theo quy định;

+ Phối hợp với các khoa Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những sinh viên đã được đào tạo ở các ngành nghề khác.

+ Đào tạo và cấp chứng chỉ các lớp ngắn hạn như: Nghiệp vụ quản lý giáo dục, Kế toán trưởng, …

ü Các lớp hiện có

  • Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non;
  • Lớp bối dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học;
  • Lớp bối dưỡng Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học & Trung học cơ sở;
  • Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp;
  • Lớp Luyện thi Đại học;
  • Ngoài ra, Trung tâm còn thường xuyên kết hợp với các trường Đại học khác như Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, … tổ chức các lớp:

+ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng II;

+ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng III;

+ Lý luận dạy học Đại học;

+ Triết học sau đại học….

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện,    13/07/2018     2466