TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

  • Giới thiệu

Tiền thân là Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa nghiệp vụ được thành lập theo quyết định 952/QĐ-ĐHTDM ngày 13 tháng 08 năm 2012. Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa nghiệp vụ đổi tên thành Trung tâm giáo dục thường xuyên theo quyết định sô 111/QĐ-ĐHTDM ngày 1/3/2016 . Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của trường và pháp luật.

Xem tiếp