Tin Tức


Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học Khóa 13 & 14

Trung tâm Giáo dục thường xuyên trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học Khóa 13 & 14. Đối tượng là những người đã tốt nghiệp đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.

Hồ Thị Hà, 02/07/2019